W dniu 25 czerwca 2019r.  o godzinie 9 00 odbędzie się pierwsze jawne posiedzenie Komisji w budynku Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pok. 207.

Komisja dokona otwarcie kopert podając dane wnioskodawców i numer mieszkania na który został złożony wniosek. Kolejność złożenia wniosków nie wpływa na ich ocenę. 

Close Menu